Plataforma impulsada por la Fundación Bertelsmann

Volver al listado

Formació Dual: un repte de futur? Proposta de reflexió.


Publicado por: Dpto. de Comunicación de la Fundación Bertelsmann

#

Dia 7 de Juny 2019

Lloc: Casa Convalescència, Aula 18 (Hospital Sant Pau) Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 171

Debat sobre els resultats del projecte IMFORTRA (Impacto de la formación en la empresa sobre las trayectorias laborales juveniles. Propuestas de mejora. – CSO2015 68134 R, AEI/FEDER, UE)

 

Part 1: Models i Polítiques

9.00 – 9.15: Benvinguda i presentació avanç de resultats del projecte. Sr. Antonio Martín Artiles. Catedràtic de Sociologia UAB (QUIT, IET).

9.15 – 9.30: Sr. Ángel Tarriño. Gestor de Projectes de la Fundació FP BCN: Sistemes de FP dual a Europa

9.30 – 9.45: Dr. Francesc Gibert. Secretaria General del Consell de Relacions Laborals de Catalunya: Resultats de l’anàlisi efectuat sobre models iniciatives en formació professionalitzadora a Catalunya i  recomanacions a la negociació col·lectiva  

9.45- 10.45: Debat amb els actors socials:  Sra. Silvia Miró. PIMEC; Sra. Iris Molina. Foment del Treball Nacional; Sr. Ricard Bellera. CCOO de Catalunya; Sra. Eva Gajardo. UGT de Catalunya; Esther Almor. Consell Català FP

Modera: Dra. Pilar Carrasquer. Professora de Sociologia (QUIT, IET).

Línies reflexió i debat al voltant de Models i polítiques

Governança: Una de les grans demandes sobre la governança del sistema FP dual és la necessitat d’espais de mediació entre les distintes empreses i centres educatius.

– Quines mesures caldria prendre des de les administracions públiques per a facilitar la relació empresa-escola?

– Com afecten les polítiques europees (recomanacions legislatives, fons, etc.) al desenvolupament de la FP dual?

Relació Escola-empresa: recursos i incentius

 • Qui hauria d’aportar més recursos als centres i qui hauria de fer-se càrrec de la gestió dels recursos destinats al foment de la FP dual?;
 • Quins incentius necessitarien les empreses per a fomentar la seva participació en la FP dual?.
 • Quina valoració es podria fer del paper dels tutors/res a les empreses?; Quin reconeixement requereix la figura del tutor per part de l’administració, de les empreses i dels centres?.
 • Com es podria millorar la imatge de la FP i quines mesures caldrien per aconseguir-lo?. 

Pausa Café: 10.45-11.15

Part 2: Reptes i propostes de millora

11.15– 11.30: Presentació avanç de propostes. Dr. Andreu Lope. Professor de Sociologia (QUIT, IET)

11.30- 11.45: Sr. Guillem Salvans. Responsable Territorial de Catalunya de la Fundació Bertelsmann

11.45- 12.00: Sr, José Antonio Andrés Villena. Subdirector de Programes i Projectes. Direcció General de Formació Professional. Generalitat

12.00 – 13.00: Debat amb els actors socials; associacions; empreses i instituts

Modera: Sr. Daniel Barrientos. Investigador (QUIT, IET)

 

Línies de reflexió i debat al voltant de Reptes i propostes de millora

Regulació:

 • Contracte de formació i aprenentatge o beca? Quins  mètodes caldria impulsar per tal d’assegurar la qualitat de la FP dual?
 • Existeixen diferències en iniciatives de FP dual: selecció d’aprenents, remuneració, relacions entre tutors dels centres i les empreses, etc. Caldria una regulació més detallada o, pel contrari, més flexible per millorar la col·laboració escola-empresa?.

Continguts de la formació i participació de les empreses:

 • Actualment existeix una gran diferència entre titulacions per sexe. Com es pot reduir la segregació entre las distintes titulacions i famílies professionals?
 • Quines necessitats específiques tenen les PIMES i com es poden cobrir per fomentar la seva participació en projectes de FP Dual?; Quin paper podrien jugar les organitzacions empresarials i sindicals
 • Els currículums educatius estan suficientment actualitzats?; Fóra convenient una major participació de les empreses en la seva actualització
 • Les titulacions estan adientment relacionades amb el teixit productiu del territori?

 

Llistat de persones i institucions participants

Institucions Publiques

 • Dr. Francesc Gibert. Consell de Relacions Laborals, Generalitat de Catalunya.
 • Sr. José Antonio Andrés Villena. Subdirector de Programes i Projectes, Direcció General de Formació Professional. Generalitat de Catalunya.
 • Sra. Miriam Milán. Cap del servei de Programes i Projectes. Direcció General de FP. Generalitat

Organitzacions empresarials i sindicals

 • Sra. Silvia Miró. PIMEC
 • Sra. Iris Molina. Foment del Treball Nacional
 • Sr. Ricard Bellera. CCOO de Catalunya
 • Sra. Eva Gajardo. UGT de Catalunya

Empreses, associacions  i Fundacions

 • Sr. Fidel Crespo,  SEAT 
 • Sr. Guillem Salvans. Fundació Bertelsmann.
 • Sr. Angel Tarriño. Fundació Barcelona FP                    

Instituts de Formació Professional

 • Sra. Cristina Jiménez. ETP Xavier
 • Sra. Maria Isabel Fernández. Institut Sant Feliu de Guíxols
 • Sr. Joan Pagés: Institut Sant Feliu Guíxols
 • Sr. Isidre García. Institut  Salvador Seguí.
 • Sra. Teresa Gené:. Escola Bressol Ebm Valldaura.
 • Sr. Gregorio Sánchez,  Institut Guineueta
 • Sr. Miguel Ángel Buendía. Coordinador FP Salesians de Sarrià.
Eventos relacionados

2024-04-24 04:40:58