Plataforma impulsada por la Fundación Bertelsmann

INS PPROVENÇANA

En l’Institut Provençana vam iniciar l’FP Dual amb un únic cicle formatiu de grau mitjà de comerç en el curs 2014-2015, una única empresa, Desigual, i només set alumnes. Hem passat, en el curs 2020-202, a oferir FP Dual en set cicles formatius: -CFGM Activitats comercials, -CFGS Màrqueting i publicitat, -CFGS Comerç internacional, -CFGM Construcció, -CFGS Organització i control d’obra, -CFGS Desenvolupament d’aplicacions web, perfil bioinformàtica i -CFGS Laboratori d’Anàlisi i control de qualitat. Col·laborarem amb una trentena d’empreses de diferents sectors com son Mediamarkt, Lipotrue, Barcelonesa de Drogas, Bella Aurora, Decathlon, Hartrod, Globelink Uniexco, BSC, Obres Tècniques Lloret, Serveis Obres i Manteniment, entre d’altres. Pel nostre centre educatiu l’FP Dual suposa una millor i valuosa col·laboració amb les empreses del nostre entorn i una bona inserció laboral per l’alumnat que realitza l’FP Dual. En el Instituto Provençana iniciamos la FP Dual con un único ciclo formativo de grado medio de comercio en el curso 2014-2015, una única empresa, Desigual, y solo siete alumnos/as. Hemos pasado, en el curso 2020-2021, a ofrecer FP Dual en siete ciclos formativos: -CFGM Actividades comerciales, -CFGS Marketing y publicidad, -CFGS Comercio internacional, -CFGM Construcción, -CFGS Organización y control de obra, -CFGS Desarrollo de aplicaciones web, perfil bioinformàtica y -CFGS Laboratorio de Análisis y control de calidad. Colaboraremos con una treintena de empresas de diferentes sectores como son, Mediamarkt, Lipotrue, Barcelonesa de Drogas, Bella Aurora, Decathlon, Hartrod, Globelink Uniexco, BSC, Obras Técnicas Lloret, Servicios Obras y Mantenimiento, entre otros. Para nuestro centro educativo la FP Dual supone una mejor y valiosa colaboración con las empresas de nuestro entorno y una buena inserción laboral por el alumnado que realiza el FP Dual.


https://www.proven.cat/intraweb/index.php

Dirección

Carrer Sant Pius X, núm 8

Hospitalet de Llobregat, L`


Código Postal

08901


Titularidad

Público

PERSONAS DE CONTACTO

Para visualizar las personas de contacto de esta organización, tu organización debe ser miembro para la Alianza de la FP Dual y debes iniciar sesión

2024-05-22 20:27:23