Plataforma impulsada por la Fundación Bertelsmann

Ajuntament de Viladecans

L’Ajuntament de Viladecans ha definit la Missió d’assolir l’abandonament escolar zero al 2030, i que el 100% dels viladecanencs i viladecanenques nascuts a partir del 2010 assoleixin, com a mínim, els estudis postobligatoris. Per aconseguir-ho s’impulsen, entre altres mesures, la Formació Professional Dual, tot promovent acords entre centres educatius i empreses.

Entenem, per tant, que la Formació Professional Dual és un dels elements cabdals per assegurar la cohesió social al municipi, per incrementar la igualtat d’oportunitats de la ciutadania, així com per assegurar una bona capacitació i formació del capital humà que garanteixi una millor i major inserció laboral. Així mateix, és una eina per donar suport a les empreses en la recerca de capital humà.

L’Ajuntament de Viladecans també té un paper rellevant en l’acollida d’alumnes. Va signar el primer conveni de col·laboració per contractar alumnes en dual, amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el 2015. Avui dia, hem implementat l’FP dual en equipaments de serveis socials, escoles bressol, centres educatius de primària i secundària, serveis de joventut, de participació i de promoció econòmica. Han passat un total de 26 alumnes de la família professional dels serveis socioculturals i a la comunitat (tant de grau mitjà com de grau superior).

Actualment, en el marc de la Taula de Formació Professional local hem creat un grup de treball específic de formació professional dual, com a plataforma de treball dels diferents professionals, tècnics i professorat que operen en l’àmbit local, amb l’objectiu principal de fomentar aquesta modalitat formativa.


https://www.viladecans.cat/ca

Dirección

C/Jaume Abril, 2, Barcelona

Viladecans


Código Postal

08840


Ámbito geográfico

Municipal

PERSONAS DE CONTACTO

Para visualizar las personas de contacto de esta organización, tu organización debe ser miembro para la Alianza de la FP Dual y debes iniciar sesión

2024-05-24 03:03:16