Posted on 20 de enero de 2022 in

Resolución do 7 de febreiro do 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolve convocar os premios de Excelencia FP Dual de Galicia e crear o selo Empresa colaboradora de FP dual

2024-04-18 23:13:07